استخدامی دانشجویان

استخدامی دانشجویان

بخش کوچکی از دانشجویان استخدامی فرانت هوکس

پیشنهاد میکنم

رضا فروزنده - ساکن آلمان
رضا فروزنده
آپدیت های رایگان
پشتیبانی و پیگیر بودن دانشجویان
سرفصل های جامع و کاربردی
ر
رضا فروزنده
دانشجو همه دوره ها

پیشنهاد میکنم

الهام بناگذار - ساکن فرانسه
الهام بناگذار
وجود مربی
نقشه راه در طی مسیر
همراهی دانشجو تا استخدامی
ا
الهام بناگذار
دانشجو همه دوره ها

پیشنهاد میکنم

محدثه کرامت فر - فرانت اند استارتاپ برنده
محدثه کرامت فر
تمرین ها و پروژه های دوره
تسلط و قدرت بیان مدرس
پیوستگی بین جلسات
م
محدثه کرامت فر
دانشجو همه دوره ها

پیشنهاد میکنم

محمد آشتیانی - فرانت اند آکادمی آمانج
محمد آشتیانی
پشتییانی مادام العمر
تمرین های داخل دوره
م
محمد آشتیانی
دانشجو دوره ریکت

پیشنهاد میکنم

فرانت اند استارتاپ ایرانی
میلاد راستگو
انتقال درک عمیق ریکت
پشتیبانی دانشجویان
سرفصل های کاربردی
م
میلاد راستگو
دانشجو دوره ریکت و نکست

پیشنهاد میکنم

امیرحسین
امیرحسین
ا
امیرحسین
دانشجو همه دوره ها

پیشنهاد میکنم

علی رفیعی
علی رفیعی
پشتیبانی
مباحث پیشرفته دوره
پروژه های کاربردی
ع
علی رفیعی
دانشجو دوره ریکت

پیشنهاد میکنم

علی نوری
علی نوری
مباحث کاربردی دوره
پروژه های واقعی
ع
علی نوری
دانشجو دوره نکست

پیشنهاد میکنم

فرانت اند شرکت ایرانی
علی گودرزی
دوره دقیقا خود کاره
پشتیبانی دانشجویان
ع
علی گودرزی
دانشجو دوره ریکت